Приймальна кампанія 2018

Інформація

про роботу приймальної комісії Маріупольського міського ліцею

 1. Приймальна комісія починає роботу з 06.06.2018р. з 9.00 до 15.00.
 2. Прийом документів з 06.06.2018р. по 12.06.2018р. з 9.00 до 15.00.

(10.06.2018 — вихідний)

 1. 13.06.2018р. – підготовка документації до іспитів
 2. Конкурсні іспити до 8, 10 класів:

14.06.2018р. – англійська,  французька, німецька мови, математика, історія;

18.06.2018р. – українська, російська мови (за вибором) диктант.

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

УЧНІВ

 ДО МАРІУПОЛЬСЬКОГО МІСЬКОГО ЛІЦЕЮ

 НА КОНКУРСНІЙ ОСНОВІ

У 2018-2019 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

 

 1. Загальне положення

 

1.1  Прийом учнів до Маріупольського міського ліцею здійснюється на конкурсній основі.

1.2  Робота ліцею щодо набору учнів буде організована за наступними напрямами диференціації: філологічним та математичним,  а саме:

І курс (8 клас):  група іноземної філології (англійсько-німецька \ німецько-англійська підгрупа), група іноземної філології (англійсько-французька \ французько-англійська підгрупа), математична група;

ІІІ курс (10 клас): економіко-математична група; суспільно-гуманітарна група.

ІІІ курс (10 клас): група іноземної філології (англійсько-німецька \ німецько-англійська підгрупа), група іноземної філології (англійсько-французька \ французько-англійська підгрупа), математична група, група інформаційних технологій, хіміко-біологічна група – на вільні місця.

 1. Організація конкурсу
  • Для участі в конкурсному відборі допускаються учні, які закінчили 7, 9 класи загальноосвітньої школи в 2017-2018 навчальному році, подали заяву від батьків, табель успішності за 7 клас, свідоцтво про загальну середню освіту, 4 фотографії 3х4, грамоти, отримані  за участь в олімпіадах, МАН міського, обласного і республіканського рівнів (якщо такі є) за 2017-2018  навчальні роки.
  • Для участі в конкурсі допускаються всі охочі.
  • Іспити проводяться за конкурсними завданнями з профільних дисциплін:

8 й клас група іноземної філології

—  англійська, французька, німецька  мови ;

  українська або російська мова (диктант);

     8 й клас математична група математична група

—  математика;

  українська або російська мова (диктант);

    10 й клас економіко-математична група

—  математика;

  українська або російська мова (диктант);

10 й клас суспільно-гуманітарна група

історія або іноземна мова (англійська, французька, німецька)

  українська або російська мова (диктант);

психолого — педагогічне тестування (до усіх груп).

Зразки завдань представлені в посібнику для абітурієнтів, розробленому методичною службою Маріупольського міського ліцею.

 • Перед іспитами абітурієнти проходять психолого-педагогічне тестування, яке проводить психолог Маріупольського міського ліцею.

2.5. Для учнів 7-х класів загальноосвітніх шкіл, які планують поступати до 8-го класу та учнів 9-х класів, які планують поступати до 10-го класу  проводяться предметні олімпіади з математики та іноземної мови, мета яких – виявити обдарованих, талановитих дітей.

 1. Проведення конкурсу

3.1  Для проведення конкурсного відбору в ліцеї створена конкурсна та апеляційна  комісії (голова Акульшина Т.О.).

3.2 Створені предметні комісії для проведення іспитів за загальноосвітніми дисциплінами.

3.3 Зміст завдань іспитів за загальноосвітніми дисциплінами відповідає учбовим програмам загальноосвітньої середньої школи.

3.4 Результати іспитів оголошуються в письмовій формі (вивішуються списки) для загального ознайомлення через 3 дні після проведення іспиту.

3.5. Від конкурсного іспиту звільняються учні, які набрали в олімпіадах з математики та іноземної мови від 60 до 80 балів, і зараховані до ліцею за умови успішно складеного іспиту з другого предмету. Учні, які набрали в олімпіадах з математики та іноземної мови від 80 до 100 балів, звільняються від  проходження конкурсу і зараховуються до ліцею на основі результатів олімпіади та рішення приймальної комісії.

3.6. Підсумки проведених іспитів підводяться на засіданні конкурсної комісії, яка ухвалює рішення про зарахування учасників конкурсу до Маріупольського міського  ліцею.

 

 1. Порядок зарахування

4.1 Учні, які успішно пройшли конкурсний відбір,  зараховуються до Маріупольського міського ліцею наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії протягом 3 днів після оголошення результатів конкурсу.

4.2  У разі незгоди з рішенням конкурсної комісії  учні та їх батьки можуть звернутися до голови апеляційної комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня, враховуючи вихідні дні,  після оголошення результатів конкурсу й розглядається протягом двох днів з дня подачі.

4.3 Учні, які пройшли конкурс і зараховані для навчання в  ліцей, приступають до занять з 1 вересня 2018 року.

4.4 Учні проліцейських 7-х класів приймаються до профільних груп ліцею за заявою батьків, із урахуванням рейтингу табеля успішності за сьомий клас.

4.5 Учні ліцейських 9-х класів приймаються до 10-х класів ліцею за заявою батьків, із урахуванням рейтингу свідоцтва про загальну середню освіту за дев’ятий клас.

4.6 Приймання учнів до ліцею з інших ліцеїв за такою же спеціалізацією, за якою дитина навчалась раніше, відбувається за співбесідою.

 1. Контроль та проведення контролю.

5.1 Директор ліцею несе персональну відповідальність за дотриманням вимог цих Правил.

5.2 Контроль за організацією та проведення конкурсу, порядком зарахуванням дітей до ліцею за його результатами покладається на директора ліцею.

5.3 При порушенні вимог Правил прийому учнів, розроблених ліцеєм, рішенням Управління освіти Маріупольської ради результати конкурсу визначаються недійсними. У такому разі орган департаменту освіти, що приймав це рішення, організовує та проводить повторний конкурс, результати якого є остаточними.

 

УВАГА!

АБІТУРІЄНТАМ    ТА   ЇХ   БАТЬКАМ!

При поданні документів для вступу до Маріупольського міського ліцею абітурієнту та його батькам необхідно:

 1. Ознайомитися з умовами прийому та навчання у Маріупольському міському ліцеї
 2. Написати заяву о прийомі
 3. Надати 2 папки для паперів (із зав’язками ) у яких повинні бути:

Заява від батьків (заповнюється за зразком у приймальній комісії)

Згода на обробку персональних даних (заповнюється за зразком у приймальній комісії)

Табель успішності за 2017-2018 навчальний рік (оригінал)(7-й клас), свідоцтво про загальну середню освіту (9-й клас)

4 фотографії 3 х 4

Ксерокопія свідоцтва про народження

Грамоти, отримані за участь в олімпіадах, МАН міського, обласного і республіканського рівнів (якщо такі є) за 2017-2018 навчальні роки.

1 зошит лінія, 1 зошит клітинка, 1 прозора папка та 10 файлів для документів, іспитів та психолого-педагогічного тестування.

 

 

 

 

Вниманию абитуриентов и их родителей!

Мариупольский городской лицей проводит набор учащихся в 8, 10 классы.

Обращаться в приёмную лицея.

Администрация

__________________________________

УВАГА!

УЧНІ, ЯКІ ЗАРАХОВАНІ ДО МАРІУПОЛЬСЬКОГО МІСЬКОГО ЛІЦЕЮ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОЛІМПІАДИ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

8 КЛАС

 1. Єдленко Анастасія (84.5 бали)

10 КЛАС

 1. В’юніченко Софія (91 бал)
 2. Мартинова Анна (90 балів)
 3. Чукова Маргарита (83 бали)

УЧНІ, ЯКІ ЗВІЛЬНЯЮТЬСЯ ВІД ПРОХОДЖЕННЯ ІСПИТУ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

8 КЛАС

Кайдаш Катерина (76.5 бали)

Макштедер Маргарита (76.5 бали)

Михійко Марія (73 бали)

Кравцова Поліна (72,5)

Краснова Яна (68 балів)

10 КЛАС

Кравченко Олександра (63 бали)

УВАГА! 

Батькам учнів, яких зараховано до ліцею та учнів, які звільняються від проходження іспиту з англійської мови,  необхідно  написати заяву у секретаря ліцею.

Учні, які не набрали достатню кількість  балів запрошуємо пройти вступні іспити у червні. Слідкуйте за додатковою інформацією на сайті ліцею.

__________________________________________________

УВАГА!

УЧНІ, ЯКІ ЗАРАХОВАНІ ДО МАРІУПОЛЬСЬКОГО МІСЬКОГО ЛІЦЕЮ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОЛІМПІАДИ З МАТЕМАТИКИКИ

 1. Щебетун Микита (82 бали)

УЧНІ, ЯКІ ЗВІЛЬНЯЮТЬСЯ ВІД ПРОХОДЖЕННЯ ІСПИТУ З МАТЕМАТИКИ

 1. Ганіч Марк (78 балів)
 2. Ханас Гліб (77 балів)
 3. Горелов Валерій (69 балів)
 4. Алексєєва Аліна (65 балів)
 5. Кучерявий Данил (61 бал)
 6. Хухомлинова Єва (60 балів)
 7. Кудрявцева Кристина (60 балів)

УВАГА! 

Батькам учнів, яких зараховано до ліцею та учнів, які звільняються від проходження іспиту з математики,  необхідно  написати заяву у секретаря ліцею.

Учні, які не набрали достатню кількість  балів запрошуємо пройти вступні іспити у червні. Слідкуйте за додатковою інформацією на сайті ліцею.

______________________

Вниманию абитуриентов и их родителей!

14 апреля в 10.00 состоится олимпиада по английскому языку и математике для поступающих в 8 и 10 классы!

Администрация

______________________________________

 

УВАГА!

 

УЧНІ, ЯКІ ЗАРАХОВАНІ ДО МАРІУПОЛЬСЬКОГО МІСЬКОГО ЛІЦЕЮ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОЛІМПІАДИ З МАТЕМАТИКИКИ

 1. Кац Олександр до 8 класу (100 балів) МОЛОДЕЦЬ!
 2. Деркач Василь до 7 класу (92 бали)
 3. Цимбалюк Ярослава до 7 класу (89 балів)
 4. Побудзей Марія до 7 класу (88 балів)
 5. Смірнов Михайло до 7 класу (81 бал)

 

УЧНІ, ЯКІ ЗАРАХОВАНІ ДО МАРІУПОЛЬСКОГО МІСЬКОГО ЛІЦЕЮ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЛІМПІАДИ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

 1. Яцук Марія до 8 класу (84 бали)
 2. Малюк Єлизавета до 8 класу (81 бал)
 3. Половиченко Генадій до 8 класу (81 бал)
 4. Листопад Вероніка до 7 класу (94 бали)
 5. Трибунська Кароліна до 7 класу (88 балів)
 6. Білоконь Іван до 7 класу (86 балів)
 7. Карпенко Юлія до 7 класу (83 бали)

 

УВАГА! Батькам учнів, яких зараховано до ММЛ, необхідно до 24.03.2017р.

написати заяву у секретаря ліцею.

_________________________________________________________________________________

УВАГА!

УЧНІ, ЯКІ ЗВІЛЬНЯЮТЬСЯ ВІД ПРОХОДЖЕННЯ ІСПИТУ З МАТЕМАТИКИ

 1. Івлева Орина (64 бали)
 2. Гончаров Данило (65 балів)

 

УЧНІ, ЯКІ ЗВІЛЬНЯЮТЬСЯ ВІД ПРОХОДЖЕННЯ ІСПИТУ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

 1. Сорокін Вадим (67,5 балів)
 2. Зінковська Мілана (61,5 балів)
 3. Перевощікова Єва (77 балів)
 4. Галаус Валерія (73,5 балів)
 5. Аль Тарайрех Крістіна (60,5 балів)
 6. Павлюк Діана (77 балів)
 7. Буянова Єва (71 бал)
 8. Заспа Анастасія (66 балів)
 9. Гуменюк Анна (76 балів)
 10. Снітовська Софія (74 бали)
 11. Усачов Дмитро до 8 класу (77 балів)

УВАГА! Батькам учнів, яких зараховано до ММЛ, необхідно до 24.03.2017р.

написати заяву у секретаря ліцею.

       _______________________________________________________________________________

18 БЕРЕЗНЯ О 10.00 В ПРИМІЩЕННІ АКТОВОГО ЗАЛУ ЛІЦЕЮ ВІДБУДЕТЬСЯ ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ У МАРІУПОЛЬСЬКОМУ МІСЬКОМУ ЛІЦЕЇ. ЗАПРОШУЮТЬСЯ УЧНІ 6 ТА 7 КЛАСІВ ТА ЇХ БАТЬКИ.

18 БЕРЕЗНЯ ОБ 11.00 ВІДБУДЕТЬСЯ ОЛІМПІАДА З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ТА МАТЕМАТИКИ ДЛЯ УЧНІВ 6 ТА 7 КЛАСІВ

________________________________________________
Увага!

АБІТУРІЄНТАМ ТА ЇХ БАТЬКАМ

 

Інформація

про роботу приймальної комісії Маріупольського міського ліцею

у 2016-2017 навчальному році

 

 

 1. Приймальна комісія починає роботу з 12.06.2017р. з 9.00 до 15.00.
 2. Прийом документів з 12.06.2016р. по 17.06.2017р. з 9.00 до 15.00. .
 3. 19.06.2017р. – підготовка документації до іспитів
 4. Конкурсні іспити до 8 класів:

   20.06.2017р. – англійська,  французька, німецька мови, математика;

   22.06.2017р. – українська, російська мови (за вибором) диктант.

 1. Конкурсні іспити до 7 класів:

    20.06.2017р. – англійська мова (філологічний напрямок)  або      математика (фізико-математичний напрямок);

    22.06.2017р. – українська, російська мови (за вибором) диктант.

 

____________________________________________________________________

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ УЧНІВ

 ДО МАРІУПОЛЬСЬКОГО МІСЬКОГО ЛІЦЕЮ

 НА КОНКУРСНІЙ ОСНОВІ

У 2016-2017 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

       1. Загальне положення

 

1.1  Прийом учнів до Маріупольського міського ліцею здійснюється на конкурсній основі.

1.2  Робота ліцею щодо набору учнів буде організована за наступними напрямами

диференціації: філологічним та математичним,  а саме:

І курс (8 клас):  група іноземної філології (англійсько-німецька \ німецько-англійська підгрупа), група іноземної філології (англійсько-французька \ французько-англійська підгрупа), математична група;

7 клас (філологічний напрямок);

7 клас (фізико-математичний напрямок)

 1. Організація конкурсу
  • Для участі в конкурсному відборі допускаються учні, які закінчили 6, 7 класи загальноосвітньої школи в 2016-2017 навчальному році, подали заяву від батьків, табель успішності за 6; 7 клас, 4 фотографії 3х4, грамоти, отримані за участь в олімпіадах, МАН міського, обласного і республіканського рівнів (якщо такі є) за 2016-2017  навчальні роки.
  • Для участі в конкурсі допускаються всі охочі.
  • Іспити проводяться за конкурсними завданнями з профільних дисциплін:

—  англійська, французька, німецька  мови ;

  українська або російська мова (диктант);

—  математика;

психолого — педагогічне тестування.

Зразки завдань представлені в посібнику для абітурієнтів, розробленому методичною службою Маріупольського міського ліцею.

 • Перед іспитами абітурієнти проходять психолого-педагогічне тестування, яке проводить психолог Маріупольського міського ліцею.

2.5. Для учнів 6,7-х класів загальноосвітніх шкіл, які планують поступати до7-го, 8-го класу, проводяться предметні олімпіади з математики та іноземної мови, мета яких – виявити обдарованих, талановитих дітей.

 1. Проведення конкурсу

3.1  Для проведення конкурсного відбору в ліцеї створена конкурсна та апеляційна  комісії (голова Акульшина Т.О.).

3.2 Створені предметні комісії для проведення іспитів за загальноосвітніми дисциплінами.

3.3 Зміст завдань іспитів за загальноосвітніми дисциплінами відповідає учбовим програмам загальноосвітньої середньої школи.

3.4 Результати іспитів оголошуються в письмовій формі (вивішуються списки) для загального ознайомлення через 3 дні після проведення іспиту.

3.5. Від конкурсного іспиту звільняються учні, які набрали в олімпіадах з математики та іноземної мови від 60 до 80 балів, і зараховані до ліцею за умови успішно складеного іспиту з другого предмету. Учні, які набрали в олімпіадах з математики та іноземної мови від 80 до 100 балів, звільняються від  проходження конкурсу і зараховуються до ліцею на основі результатів олімпіади та рішення приймальної комісії.

3.6. Підсумки проведених іспитів підводяться на засіданні конкурсної комісії, яка ухвалює рішення про зарахування учасників конкурсу до Маріупольського міського  ліцею.

4. Порядок зарахування

4.1 Учні, які успішно пройшли конкурсний відбір,  зараховуються до Маріупольського міського ліцею наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії протягом 3 днів після оголошення результатів конкурсу.

4.2  У разі незгоди з рішенням конкурсної комісії  учні та їх батьки можуть звернутися до голови апеляційної комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня, враховуючи вихідні дні,  після оголошення результатів конкурсу й розглядається протягом двох днів з дня подачі.

4.3 Учні, які пройшли конкурс і зараховані для навчання в  ліцей, приступають до занять з 1 вересня 2017 року.

4.4 Учні проліцейських 7-х класів приймаються до профільних груп ліцею за заявою батьків, із урахуванням рейтингу табеля успішності за сьомий клас.

4.5 Приймання учнів до ліцею з інших ліцеїв за такою же спеціалізацією, за якою дитина навчалась раніше, відбувається за співбесідою.

 1. Контроль та проведенням контролю.

5.1 Директор ліцею несе персональну відповідальність за дотриманням вимог цих Правил.

5.2 Контроль за організацією та проведення конкурсу, порядком зарахуванням дітей до ліцею за його результатами покладається на директора ліцею.

5.3 При порушенні вимог Правил прийому учнів, розроблених ліцеєм, рішенням Управління освіти Маріупольської ради результати конкурсу визначаються недійсними. У такому разі орган департаменту освіти, що приймав це рішення, організовує та проводить повторний конкурс, результати якого є остаточними.