Бібліотека

Бібліотека Маріупольського міського ліцею

      Місію закладу нового типу сьогодні реалізує Маріупольський міський  ліцей, який за сімнадцять  років свого існування, перетворився на справжній науково-дослідний центр апробації нового змісту навчання, педагогічних технологій,  стимулювання творчо обдарованої особистості.

Інформаційною системою ліцею була та є бібліотека, як його структурний підрозділ. Склад бібліотечного фонду  24138 екз.: науково – методична  література   294; художня література  6538; навчальна  література  17306; періодика    76;  довідкова література   165; медіаресурси (диски)  54.

Добре сформований та максимально наближений до потреб користувачів довідково-пошуковий апарат (ДПА) бібліотеки ліцею дозволяє здійснювати повноцінне довідково-бібліографічне та рекомендаційно-бібліографічне обслуговування, розвивати бібліографічне інформування в активному режимі. Учні ліцею, використовуючи каталоги та картотеки вчаться самостійно здійснювати інформаційний пошук, працювати з різноманітними джерелами інформації. Систематична картотека статей, різноманітні тематичні картотеки, електронні бази даних максимально розкривають зміст інформаційних ресурсів бібліотеки, допомагають повноцінно задовольняти педагогічних працівників та учнів.

Мета бібліотеки: виховання компетентного читача, який  буде читати все життя, що означає, що такий читач може поставити для себе задачу читання, визначаючи шляхи її рішення, володіючи багатьма стратегіями, прийомами, умінням та навичками, відрефлексувати  якість свого читання та розуміння відносно тексту, який читає.

Задачі бібліотеки:

—         інформаційно – методичне забезпечення навчально – виховного процесу;

—         виховання  компетентного читача, здатного до самоосвіти ,  самореалізації та творчості в продовж всього життя, розвиток в учнів пошукового – дослідних навичок отримання інформації, її аналізу та узагальнення , формування читацької культури;

—         формування інформаційного потенціалу бібліотеки  як на традиційних, так і на нетрадиційних носіях;

Кредо:

«Книга дає людині  можливість піднятися над собою. Примусити  дитину любить книгу неможливо. Тому  потрібно  збудувати  свою роботу так, щоб він  полюбив  книгу й читання».

Бібліотека повинна стати інформаційним центром , посередником між

зростаючою особистістю та світовим ринком баз даних , мультимедійними засобами та Інтернетом, забезпечувати користувачам вільний доступ до

інформації.

        Повноцінне забезпечення інформацією учнів та вчителів нашого ліцею – це задача бібліотеки . Бібліотека містить всю внутрішню ліцейську  інформацію, вона є своєрідним мостом між ліцеєм та суспільством. Тому ми покликані забезпечити надходження інформації й активізувати її з метою розширення бази знань кожного окремого учня й озброїти учнів навичками роботи з інформацією. У цьому ми вбачаємо пріоритетний  напрям нашої бібліотеки в її подальшому розвитку.

http://bibliotekamgl2012.jimdo.com